Symbol standardu: Norma

Jednostka normalizacyjna: Jednostka normalizacyjna

Kod ICS: Międzynarodowa klasyfikacja norm ICS

ZNAJDŹ POTRZEBNY CI STANDARD:
Instytut Techniki Budowlanej


Instytut Badawczy Dróg i Mostów


British Standards Institution
Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT sp. z o.o.


Europejski Komitet NormalizacyjnyGlobal Food Safety Initiative


Euro-Retailer Produce Working Group


British Retail Consortium


International Featured Standards


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Komisjia Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO


Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego


Deutsches Institut für Normung